Prefab

PrefabPrefabricage waarborgt maatvastheid

Complexe (koof)constructies, recht of gebogen worden bij MAT Afbouw steeds meer geprefabriceerd.

De bouwtekeningen of plannen worden verder uitgewerkt in AutoCAD, waarna de verschilllende onderdelen volledig geautomatiseerd, met behulp van een CNC-machine, worden geproduceerd. Hiermee is maatvastheid gewaarborgd.

Dit onderscheidend vermogen past uitstekend in de huidige bouwpraktijk, waarin kwaliteit, maatvastheid en snelheid bepalend zijn voor succesvolle projecten.

Het zesde zintuig in de droge afbouw

Het zesde zintuig in de droge afbouw is … prefabricage! Ofwel: logistiek op de werkplek.

Een maximale invulling van de logistiek, waarbij een slimme voorbereiding wordt gecombineerd met arbotechnisch verantwoord monteren. Maatwerk van gipsplaten waardoor alles kant en klaar naar de werkplek wordt getransporteerd. De nieuwe werkelijkheid of bittere noodzaak? Wij denken beide.

Artikel Plafond en Wand

Prefab

Prefab